FAALİYETLERİMİZ

Boğaziçi Sağlık Hizmetleri

Biz Kimiz
Nullam euismod commodo

Mobil sağlık hizmetleri konusunda faaliyet gösteren firmamız; iş kanununda bahsi geçen tetkikleri iş yerinizde yerine getirmektedir. Akciğer Grafisi,Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Tahlili, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Böbrek Fonksiyon Testleri, Odyometri, Portör Muayenesi, Solunum Fonksiyon Testi,Toksikolojik Analizler, Check-Up Hizmetleri, İlkyardım Eğitimi, v.b… Yenilenen ceza yasası ve iş kanunu beraberinde Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde işvereni yeni ve ciddi yükümlülükler altına sokmuştur. Amacımız; işvereni ciddi bir mali külfet altına sokmadan iş gücü kaybını minimuma indirgeyerek; ekonomik, kaliteli ve doğruluğu tartışılmaz tetkik sonuçlarını teknolojik donanımla birlikte sizlere sunmaktır. Sağlıklı, mutlu bir hayat, kazasız ve hastalıksız bir iş yaşamı temennisiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz. “Hiçbir iş insan sağlığını tehlikeye atacak kadar ACELE ve ÖNEMLİ olamaz” Saygılarımla...

Mobil Sağlık Hizmetlerimiz

Mobil Sağlık
Nullam euismod commodo

-İŞE GİRİŞ MUAYENE VE TETKİKLERİ

-AKCİĞER FİLMİ ÇEKİMİ

-SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ (SPİROMETRİ)

-ODİOMETRİ (İŞİTME TESTİ)

-GÖRME BOZUKLUKLARI, GÖZ TANSİYONU ÖLÇÜMÜ VE RENK KÖRLÜĞÜ TARAMALARI

-ELEKTROKARDİOGRAFİ (BİLGİSAYAR ANALİZLİ)

-PORTÖR TARAMASI

-LABORATUAR HİZMETLERİ

Laboratuvar Hizmetleri

Testlerimiz1
Quisque venenatis mi

DİYABET PANELİ Glukoz Açlık Glukoz Tokluk Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) HbA1C Homa -DR (İnsülin Direnci) İnsülin C-Peptit Mikroalbüminüri

BÖBREK FONKSİYON PANELİ BUN (Kan üre nitrojeni) Kreatinin Ürik Asit Kreatinin Klirensi Tam idrar tahlili Lipid Profili Total-Kolesterol HDL-Kkolesterol LDL-Koesterol VLDL -Kolesterol Trigliserit

KARACİĞER PANELİ SGOT(AST) SGPT (ALT) Gamma GT Alkalen Fosfataz Total Bilirübin Direkt Bilirübin İndirekt Bilirubin

GENEL BİYOKİMYA PANELİ Total Protein Albümin Protein Elektroforezi Kreatin Kinaz (CK) Kreatin Kinaz –MB (CK-MB) Laktat Dehidrogenaz (LDH) Troponin T Sodyum Potasyum Klor Kalsiyum İnorganik Fosfor

KAN VE ANEMİ PANELİ Hemogram (18 Parametre) Lökosit Sayımı Lökosit Formülü Sedimantasyon Hızı (1 saat) Retikülosit Kan Grubu Demir Demir Bağlama Kapasitesi(TIBC) Ferritin Hemoglobin Elektroforezi Vitamin B12 Folik Asit

PIHTILAŞMA PANELİ Protrombin Zamanı (PT, INR) Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) Fibrinojen D-dimer

TİROİD HORMONLARI PANELİ Triiodotironin, total (TT3) Tiroksin, total (T4) Triiodotironin, serbest (FT3) Tiroksin, serbest (FT4) Tiroid stimulan hormon (TSH) Tiroglobülin Antitiroglobülin Anti TPO

ÜREME VE KISIRLIK PANELİ Beta-hCG Luteinizan hormon (LH) Folikül stimülan hormon (FSH) Estradiol (E2) Progesteron Testosteron Total Testosteron Serbest Prolaktin DHEA-SO4 17-OH Progesteron Sex Hormonu Spermiyogram Kruger Testi

GENEL HORMON PANELİ 17-Ketosteroidler Kortizol Parathormon, intakt Growth Hormon(Büyüme) Epinefrin Norepinefrin Dopamin Metanefrin Normetanefrin Prostat Spesifik Antijen (PSA) Free ,Total

Laboratuvar Hizmetleri

Testlerimiz2
Quisque venenatis mi

TÜMÖR VE KANSER PANELİ PSA (Total) PSA (Serbest) CEA (Karsinoembriyonik Antijen) AFP (alfa -Fetoprotein) CA 19-9 CA 125 CA 15-3 CA 72-4 NMP-22

ANORMAL GEBELİK PANELİ Birinci Trimestr Down Sendromu Tarama Testi(İkili Test) İkinci Trimestr Down Sendromu Tarama Testi(Üçlü Test) Dörtlü Tarama Testi

ROMATİZMA VE BAĞIŞIKLIK PANELİ Antinükleer antikor (ANA) Anti ds-DNA ENA Profili Antistreptolizin O (ASO) C-Reaktif Protein (High sensitive) Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif) Eritrosit Sedimantasyon Hızı IgG total IgG subgrupları IgA IgM

ALLERJİ PANELİ IgE (total) Inhalent allerjenler Food panel Spesifik IgE ’ler Total Eozinofil Nazal smear’de eozinofil

BULAŞICI HASTALIKLAR PANELİ Brucella Gruber Widal Toksoplazma Herpes Tip 1-2 IGM Grip Testi

HEPATİT PANELİ Anti HAV-IgM Anti HAV-IgG (total) HBs Ag Anti HBs Anti HBc IgM Anti HBc Total Hbe Ag Anti HBe Anti HCV

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PANELİ (CYBH) HIV-1+2 P24 Hepatit B Hepatit C Human Papilloma Virus Chlamydia Trachomatis Herpes Simplex Tip 1-IgM Herpes Simplex Tip 2-IgM Mycoplasma Hominis Neisseria Gonorrhoeae Treponema Pallidum (Sifiliz)- VDRL Ureaplasma Urealyticum Trichomonas Vaginalis

TORCH GRUBU PANELİ Toksoplazma IgG Toksoplazma IgM CMV IgG CMV IgM Rubella IgG Rubella IgM HSV Tip 1 IgG HSV Tip 1 IgM HSV Tip 2 IgG HSV Tip 2 IgM

TORCH AVİDİTE PANELİ Toksoplazma avidite testi CMV avidite testi Rubella avidite testi

İLAÇ SEVİYESİ PANELİ Fenitoin (Epdantoin) Fenobarbital (Luminal) Karbamazepin (Tegretol) Valproik Asit (Depakin) Digoksin Siklosporin A (Sandimmun) Lityum

KÜLTÜR ve ANTİBİYOGRAM TESTLERİ Boğaz Kültürü Balgam Kültürü Burun Sürüntü Kültürü Pü (Tükrük) Kültürü Beyin Omurilik Sıvısı(BOS) Kültürü Kulak Sürüntüsü Kültürü İdrar Kültürü Dışkı(Gaita)Kültürü Meni(Semen),Sperm Kültürü Üretral Akıntı Kültürü Vagen (Genital) Kültürü Yara Kültürü Ponksiyon Sıvısı Kültürü
İletişim Formu
Copyrights ©2014:- Tüm Hakları Boğaziçi Mobil Sağlık Hizmetlerine aittir - Hosting Tubay.Net, Designed by Webmaster