LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ

Laboratuvar Hizmetleri

Testlerimiz1
Quisque venenatis mi

DİYABET PANELİ Glukoz Açlık Glukoz Tokluk Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) HbA1C Homa -DR (İnsülin Direnci) İnsülin C-Peptit Mikroalbüminüri

BÖBREK FONKSİYON PANELİ BUN (Kan üre nitrojeni) Kreatinin Ürik Asit Kreatinin Klirensi Tam idrar tahlili Lipid Profili Total-Kolesterol HDL-Kkolesterol LDL-Koesterol VLDL -Kolesterol Trigliserit

KARACİĞER PANELİ SGOT(AST) SGPT (ALT) Gamma GT Alkalen Fosfataz Total Bilirübin Direkt Bilirübin İndirekt Bilirubin

GENEL BİYOKİMYA PANELİ Total Protein Albümin Protein Elektroforezi Kreatin Kinaz (CK) Kreatin Kinaz –MB (CK-MB) Laktat Dehidrogenaz (LDH) Troponin T Sodyum Potasyum Klor Kalsiyum İnorganik Fosfor

KAN VE ANEMİ PANELİ Hemogram (18 Parametre) Lökosit Sayımı Lökosit Formülü Sedimantasyon Hızı (1 saat) Retikülosit Kan Grubu Demir Demir Bağlama Kapasitesi(TIBC) Ferritin Hemoglobin Elektroforezi Vitamin B12 Folik Asit

PIHTILAŞMA PANELİ Protrombin Zamanı (PT, INR) Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) Fibrinojen D-dimer

TİROİD HORMONLARI PANELİ Triiodotironin, total (TT3) Tiroksin, total (T4) Triiodotironin, serbest (FT3) Tiroksin, serbest (FT4) Tiroid stimulan hormon (TSH) Tiroglobülin Antitiroglobülin Anti TPO

ÜREME VE KISIRLIK PANELİ Beta-hCG Luteinizan hormon (LH) Folikül stimülan hormon (FSH) Estradiol (E2) Progesteron Testosteron Total Testosteron Serbest Prolaktin DHEA-SO4 17-OH Progesteron Sex Hormonu Spermiyogram Kruger Testi

GENEL HORMON PANELİ 17-Ketosteroidler Kortizol Parathormon, intakt Growth Hormon(Büyüme) Epinefrin Norepinefrin Dopamin Metanefrin Normetanefrin Prostat Spesifik Antijen (PSA) Free ,Total

Tetkik Hizmetleri

Analizler2
Quisque venenatis mi

TÜMÖR VE KANSER PANELİ PSA (Total) PSA (Serbest) CEA (Karsinoembriyonik Antijen) AFP (alfa -Fetoprotein) CA 19-9 CA 125 CA 15-3 CA 72-4 NMP-22

ANORMAL GEBELİK PANELİ Birinci Trimestr Down Sendromu Tarama Testi(İkili Test) İkinci Trimestr Down Sendromu Tarama Testi(Üçlü Test) Dörtlü Tarama Testi

ROMATİZMA VE BAĞIŞIKLIK PANELİ Antinükleer antikor (ANA) Anti ds-DNA ENA Profili Antistreptolizin O (ASO) C-Reaktif Protein (High sensitive) Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif) Eritrosit Sedimantasyon Hızı IgG total IgG subgrupları IgA IgM

ALLERJİ PANELİ IgE (total) Inhalent allerjenler Food panel Spesifik IgE ’ler Total Eozinofil Nazal smear’de eozinofil

BULAŞICI HASTALIKLAR PANELİ Brucella Gruber Widal Toksoplazma Herpes Tip 1-2 IGM Grip Testi

HEPATİT PANELİ Anti HAV-IgM Anti HAV-IgG (total) HBs Ag Anti HBs Anti HBc IgM Anti HBc Total Hbe Ag Anti HBe Anti HCV

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PANELİ (CYBH) HIV-1+2 P24 Hepatit B Hepatit C Human Papilloma Virus Chlamydia Trachomatis Herpes Simplex Tip 1-IgM Herpes Simplex Tip 2-IgM Mycoplasma Hominis Neisseria Gonorrhoeae Treponema Pallidum (Sifiliz)- VDRL Ureaplasma Urealyticum Trichomonas Vaginalis

TORCH GRUBU PANELİ Toksoplazma IgG Toksoplazma IgM CMV IgG CMV IgM Rubella IgG Rubella IgM HSV Tip 1 IgG HSV Tip 1 IgM HSV Tip 2 IgG HSV Tip 2 IgM

TORCH AVİDİTE PANELİ Toksoplazma avidite testi CMV avidite testi Rubella avidite testi

İLAÇ SEVİYESİ PANELİ Fenitoin (Epdantoin) Fenobarbital (Luminal) Karbamazepin (Tegretol) Valproik Asit (Depakin) Digoksin Siklosporin A (Sandimmun) Lityum

KÜLTÜR ve ANTİBİYOGRAM TESTLERİ Boğaz Kültürü Balgam Kültürü Burun Sürüntü Kültürü Pü (Tükrük) Kültürü Beyin Omurilik Sıvısı(BOS) Kültürü Kulak Sürüntüsü Kültürü İdrar Kültürü Dışkı(Gaita)Kültürü Meni(Semen),Sperm Kültürü Üretral Akıntı Kültürü Vagen (Genital) Kültürü Yara Kültürü Ponksiyon Sıvısı Kültürü
İletişim Formu
Copyrights ©2014:- Tüm Hakları Boğaziçi Mobil Sağlık Hizmetlerine aittir - Hosting Tubay.Net, Designed by Webmaster